Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์

นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์

Jugchawin Kanokkantapong,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา, ว.ว.ศัลยกรรมตกแต่งเบ้าตาและท่อน้ำตา

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/จักษุทั่วไป

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *09.00-12.00 น.
หมายเหตุ: ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ