Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. กมลรัตน์  ภัทรกิตติกุล

พญ. กมลรัตน์ ภัทรกิตติกุล

Kamolrat Pattarkittikul, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์ศัลยกรรม/ศัลยกรรมทั่วไป

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันอังคาร โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันพุธ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันพฤหัสบดี โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันศุกร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันเสาร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันอาทิตย์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ศัลยกรรม

Load More