Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ปัญชรัช ปรีชาหาญ

นพ. ปัญชรัช ปรีชาหาญ

Puncharut Preechaharn,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทตา

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร *17.00-20.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ