Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

นพ. สถาพร มานัสสถิตย์

Sathaporn Manatsathit, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, อ.ว.อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ/โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ ***โดยการนัด***
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ ***โดยการนัด***
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *** โดยการนัด *** ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ