- กรอก เลขบัตรประชาชน

- กด ปุ่ม Check Data | ตรวจสอบข้อมูล

- ดูข้อมูล ว่าตรงกับข้อมูลท่าน

- กรอก วันเกิด ( เพื่อยืนยันตัวตน )

- กด ปุ่ม Data results | ดูผลตรวจ

# ( ท่านสามารถติดตามผลตรวจได้หลังเข้ารับการตรวจ 24 ชม. และผลตรวจของท่านจะอยู่ในระบบ 7 วัน )

- Please fill in Passport No. / Identification No.

- Click “ check data ” to verify your personal information

- Double check your personal information.

- Fill in your birth date ( To identify yourself )

- Click data result to check your test results.

# ( You can follow up on your testing results which will be available 24 hours after your visit and will be stored in the system for 7 days. )