Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

คอนโดริมน้ำ

/คอนโดริมน้ำ
คอนโดริมน้ำ2018-05-31T14:25:42+00:00

คอนโดริมน้ำ

จัดไว้บริการสำหรับญาติที่ต้องการพักผ่อนขณะรอผู้ป่วยทำการรักษาเป็นบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างสมบรูณ์แบบ