Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

//คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม
คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม2023-02-13T16:45:09+00:00

คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

         คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม (Vascular & Metabolic Clinic) เป็นคลินิกเปิดใหม่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา เพื่อรองรับการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะปัญหาหลอดเลือด โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร

      

บริการทางการแพทย์

คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม Vascular Metabolic Clinic

เปิดเส้นทางบายพาสใหม่ช่วยผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่ต้องตัดขา

อีกหนึ่งนวัตกรรมในการรักาผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลขาดเลือดรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขาในอนาคต

อย่างที่รู้กันว่า “โรคเบาหวาน” เป็นโรคเรื้อรังที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้เกิดอันตรายต่อผนังหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคสมองขาดเลลือดจนเกิดอัมพาต โรคไตวายเรื้อรังและโรคขาขาดเลือดเรื้อรัง จนเกิดแผลขาดเลือดบริเวณเท้าที่หายยากและมีการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่ายการติดเชื้อมักจะลุกลามอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ป่วยต้องถูกตัดขาหรือเสียชีวิตได้

ผู้ป่วยเบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบและโรคขาขาดเลือดเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ตามเกณฑ์ เป็นเบาหวานมาแล้วหลายปีมีภาวะแทรกซ้อนอื่นร่วมด้วยเช่น เบาหวานขึ้นตา โปรตีนไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ ผู้ที่มีอาการเท้าชาหรือเคยเป็นแผลที่เท้ามาก่อน ผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีญาติเป็นเบาหวานควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวและเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดแดงตีบและโรคขาขาดเลือดเรื้อรัง

การตรวจสภาพหลอดเลือดแดงบริเวณขาอย่างละเอียดจะช่วยประเมินสุขภาพหลอดเลือดและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานต่อระบบหลอดเลือดได้เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้นี้ยังไม่เป็นที่ทราบกันแพร่หลายทั่วไป การตรวจสภาพหลอดเลือดแดงทำได้โดยการวัดความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงในทุกส่วนของขาไปจนถึงนิ้วเท้า การตรวจสภาพหลอดเลือดแดงของขาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือด ทำให้เห็นสภาพหลอดเลือดแดงของขาได้อย่างชัดเจนและประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมารับการตรวจสภาพหลอดเลือดแดงของขาอย่างละเอียดรวมถึงรับคำปรึกษาในการปฏิบัติตัวและเฝ้าระวังการเกิดโรคหลอดเลือดได้ที่ คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม ของโรงพยาบาลเจ้าพระยา

ศูนย์โรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

โรงพยาบาลเจ้าพระยา พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย รองรับการรักษาผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยด้านโรคหลอดเลือดที่มีภาวะเสี่ยงในการสูญเสียขา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 3132,3133

  DEPARTMENT INFORMATION

  OPENING HOURS

โปรดติดต่อสอบถาม Call Center

ก่อนเข้ารับบริการ

0-2433-8222

0-2433-5666

Call Center เปิดให้บริการทุกวัน

8.00-17.00 น.

โปรดติดต่อในเวลาทำการ

PHONE

02-434-1111

02-884-7000

ต่อคลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

LOCATION

ชั้น 1

โรงพยาบาลเจ้าพระยา 113/44

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

10700 ประเทศไทย

ทีมแพทย์คลินิกโรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม

* เวลาออกตรวจแพทย์ สามารถสอบถาม Call Center
โทร. 0-2433-8222, 0-2433-5666

Call Center เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-17.00 น. โปรดติดต่อในเวลาทำการ

บทความสุขภาพ