Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
รศ.นพ. ชุมพล ว่องวานิช

รศ.นพ. ชุมพล ว่องวานิช

Asso.Prof.Dr.Chumpol Wongwanit

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป ,อ.ว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด,Fellowship in Vascular Surgery (Sydney)

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม/ศัลยกรรมหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 17.00-19.00 น.(โดยการนัด)
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ