Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

//ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร2023-02-13T16:48:30+00:00

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้คลุกคลีและทุ่มเทอยู่ในวงการแพทย์ทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประธานกรรมการสอบแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของแพทย์สภา อาจารย์ประจำหน่วยผู้มีบุตรยาก ของภาควิชาสูตินรีเวช โรงพยาบาลศิริราช และหัวหน้าหน่วยวิจัย และพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อการรักษาทางการแพทย์ ของภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช โรงพยาบาลศิริราช และปัจจุบันกับการทำงาน ในศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร

ทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร มีความชำนาญด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนกระทั่งใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีที่สุดในการตั้งครรภ์และการมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งยังคอยเอาใจใส่ ดูแล ให้คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยต่างๆ ในทุกช่วงระยะของการรักษา เพราะการเลี้ยงตัวอ่อนเป็นกระบวนการที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ถ้ากระบวนการเลี้ยงตัวอ่อนไม่มีการควบคุมและระมัดระวังเป็นอย่างดี อาจทำให้การใส่ตัวอ่อนไม่ประสบความสำเร็จได้

ห้องแล็บของศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจเชื้ออสุจิเพื่อดูปริมาณ การเคลื่อนไหว จำนวน และรูปร่างของตัวอสุจิ การตรวจระดับฮอร์โมนเพื่อค้นหาความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ การตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายเพื่อดูการตกไข่ การฉีดสีและเอกซเรย์โพรงมดลูกเพื่อดูว่ามีการตีบตันหรือรูปร่างผิดหรือไม่ การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง โพรงมดลูก รังไข่และความผิดปกติอื่นในอุ้งเชิงกราน การตรวจในช่องท้อง เพื่อดูพยาธิสภาพต่างๆในอุ้งเชิงกราน และอาจผ่าเลาะพังผืดในอุ้งเชิงกรานในเวลาเดียวกันได้ การตรวจในโพรงมดลูกเพื่อดูพยาธิสภาพต่างๆในโพรงมดลูก

ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดในระดับสากล ซึ่งศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร นำเสนอคือ EmbryoScope นับว่าเครื่องมือชนิดนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยาก ด้วยมีศักยภาพสูงในการช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์ เพื่อนำตัวอ่อนนั้นใส่กลับไปยังผู้รับการรักษา ช่วยเสริมประสิทธิภาพขั้นตอนของการรักษาให้มีความง่ายและดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ EmbryoScope เป็นเครื่องมือที่ไม่ใช่แค่การใช้เฉพาะในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแต่เพียงเท่านั้น ยังสามารถบันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนได้ในทุกสิบห้านาที เป็นระยะๆ ระหว่างที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโต จากการอัดเป็นภาพถ่ายเป็นภาพวีดิโอไว้โดยละเอียด เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำวีดิโอนี้มาดูย้อนหลังเราจะได้ข้อมูล ได้รับทราบถึงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนว่ามีการแบ่งเซลล์อย่างไร ช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวอ่อนตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าการคัดเลือกตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ ช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากวิธีการทำเด็กหลอดแก้วตามปกติ

  DEPARTMENT INFORMATION

YEARLY PATIENTS 8,857

  OPENING HOURS

โปรดติดต่อสอบถาม Call Center

ก่อนเข้ารับบริการ

0-2433-8222

0-2433-5666

Call Center เปิดให้บริการทุกวัน

8.00-17.00 น.

โปรดติดต่อในเวลาทำการ

PHONE

02-434-1111

02-884-7000

ต่อศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

LOCATION

ชั้น 2

โรงพยาบาลเจ้าพระยา 113/44

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

10700 ประเทศไทย

ทีมแพทย์ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

* ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตรได้โดยตรงที่

 https://www.facebook.com/CPJintabutr/

* เวลาออกตรวจแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-022-7688

หรือ

02-434-1111 , 02-884-7000

ต่อศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วีดิโอ

บทความสุขภาพ