Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

Suphakde Julavijitphong,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อ.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร/ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ 15.00-16.30 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ