Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง

Singpetch Suksompong,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,อ.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จบศิริราช ม.มหิดล

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร/ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 16.30-17.30 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 15.00-16.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ