Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

/เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา2023-02-09T11:21:49+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

           โรงพยาบาลเจ้าพระยา มีนโยบายด้านการบริการทางการแพทย์ด้วยแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางทุกสาขาที่ผ่านการอบรมทั้งจากสถาบันการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยและเหมาะสมในการวินิจฉัยโรค ปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 200 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต

จุดเด่นโรงพยาบาล

 • อยู่ใกล้ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก

 • โครงสร้างโรงพยาบาล มีระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับส่งผู้ป่วยสู่พื้นดินทุกขั้น
 • ปัจจุบันมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 200 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต
 • มีลานจอดรถ สามารถจอดได้ 300-400 คัน และมีต้นไม้ร่มรื่นรอบบริเวณ
 • กลุ่มผู้ดำเนินงาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหาร มีแพทย์ระดับอาจารย์คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

“โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล”

ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงในทุกมิติ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

 1. จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
 2. รักษาค่านิยมและจริยธรรมของการปฏิบัติทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ
 3. จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยอย่างเหมาะสม
 4. พัฒนากระบวนการดูแลรักษาโดยอาศัยมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล

เจ้าพระยา “5Gs”

 • Growth mindset มีกรอบความคิดแบบเปิดกว้างที่ทำให้ตัวเองคิดอยู่เสมอว่าตัวเองสามารถพัฒนาให้เก่งขึ้นได้และทุกอย่างเป็นไปได้
 • Great Teamwork ทำงานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี
 • Good Interpersonal Skill มีทักษะการทำงานกับผู้คนที่ดี เข้าใจผู้อื่น มีน้ำใจ ไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Generate By themselves หรือ Self-leader มีทักษะในการนำตนเอง คือรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง รับผิดชอบงานและสามารถสร้างงานที่ตนเองรับผิดชอบได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง (Proactive)
 • Gentle Service ให้ความสำคัญต่อการให้บริการและตอบสนองต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ นุ่มนวล ละเอียดอ่อน อย่างมืออาชีพ
 • Safety First ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทั้งปลอดภัยต่อตนเอง ต่อผู้มารับบริการ และต่อสังคม
 1. พัฒนากระบวนการคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลรายโรค
 2. บูรณาการระบบคุณภาพกับการบริหารงานขององค์กร
 3. วางรากฐานการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (3F: Flexibility, Fast, Firm)
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ

ความเป็นมาและการพัฒนา

รางวัลเกียรติยศ