Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. เอื้องนภา คงถาวร

พญ. เอื้องนภา คงถาวร

Aungnapa Kongthaworn, MD

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์จักษุ/จักษุทั่วไป

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ ***17.00-19.00 น.***
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *** ออกตรวจวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน *** ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ