Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ท.พ. กิรกุล ช่วยชู

ท.พ. กิรกุล ช่วยชู

Kirakun Chuaychoo,D.D.S

ประวัติการศึกษา

• ทบ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์ทันตกรรม/ศัลยกรรมช่องปาก

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00-20.00 น.
วันอังคาร 08.00-20.00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 08.00-20.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ *08.00-20.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ทันตกรรม

Load More