Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ทพญ.ดร. ลัดดา วินารักษ์วงศ์

ทพญ.ดร. ลัดดา วินารักษ์วงศ์

Ladda Winarakwong,D.D,S.

ประวัติการศึกษา

• ทบ.,Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Graduate Diploma in Operative Dentistry, Doctor of Philosophy (Orthodontics)

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ทันตกรรม/ทันตกรรมจัดฟัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร *13.00-20.00น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ **13.00-20.00น.
วันอาทิตย์ ***08.00-20.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะวันทร์อังคารสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน **ออกตรวจเฉพาะวันทร์เสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ***ออกตรวจเฉพาะวันทร์อาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ทันตกรรม

Load More