Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ทพญ. ภคินี วัฒนาธิษฐาน

ทพญ. ภคินี วัฒนาธิษฐาน

Pakinee watanatittan,D.D,S.

ประวัติการศึกษา

• ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ทันตกรรม/ศัลยกรรมช่องปาก
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันอังคาร โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันพุธ โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันพฤหัสบดี โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันศุกร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันเสาร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
วันอาทิตย์ โทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ทันตกรรม

Load More