Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ศ.นพ. ปัญญ บุรณศิริ

ศ.นพ. ปัญญ บุรณศิริ

Prof.Dr.Punya Buranasiri

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา, ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางอายุรศาสตร์, F.R.C.P.(Thailand)

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์อายุรกรรม/ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 13.30-17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 13.30-17.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 13.30-17.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More