Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ทพญ. สุธาสินี พรวรนันท์

ทพญ. สุธาสินี พรวรนันท์

Suthasinee Pornvoranunt, D.D,S.

ประวัติการศึกษา

• ทบ.สาขารักษาคลองรากฟัน

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ทันตกรรม/รักษาครองรากฟัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 09.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ *08.00-17.00 น.
หมายเหตุ: *ออกตรวจเฉพาะวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ทันตกรรม

Load More