Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ตรีสุดา ลำไย

พญ. ตรีสุดา ลำไย

Treesupa Lamyai.MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.ประสาทวิทยา

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์อายุรกรรม/ประสาทวิทยา

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 08.00-18.00 น.
วันอังคาร 09.00-17.00 น.
วันพุธ 08.00-19.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์ 13.00-18.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์อายุรกรรม

Load More