Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

พญ. วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์

Voraluck Phatarakijnirund, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์ , อ.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์กุมารเวช/สาขาโรคต่อมไร้ท่อสำหรับเด็ก

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ ***17.00-20.00 น.***
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: *** ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5 ของเดือน *** ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์กุมารเวช

Load More