Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ

พญ. วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ

Wanwadee Sapmee Panyakat, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ว.ว.อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์สูตินรีเวช/เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  1. ให้คำปรึกษา  ฝากครรภ์, ดูแลครรภ์ความเสี่ยงสูง, มารดามีโรคประจำตัว, ครรภ์ทั่วไป และการตั้งครรภ์โดยเทคโนโลยีเจริญพันธ์
  2. อัลตร้าซาวน์ดูความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ และให้คำปรึกษากรณีทารกในครรภ์มีความผิดปกติ
  3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมในคู่สมรส, ตรวจยีนส์พาหะโรคทางพันธุกรรม
  4. ให้คำปรึกษาคัดกรองดาวน์, ตรวจความหนาต้นคอ (NT; nuchal translucency)ไตรมาสแรก
  5. เจาะน้ำคร่ำ   เพื่อตรวจดูความผิดปกติของสารพันธุกรรม, ดาวน์ซินโดรม
  6. อัลตร้าซาวด์ดูการเจริญเติบโตของทารกโดยละเอียด  เช่น กรณีทารกน้ำหนักตัวน้อย และน้ำคร่ำน้อย
  7. ดูแลภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด, ใส่ห่วงรัดปากมดลูก , คัดกรองความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 09.00-17.00 น.
วันอังคาร 09.00-16.00 น.
วันพุธ 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
วันศุกร์ 10.00-17.00 น.
วันเสาร์ 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ