Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2018-10-30T16:45:29+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

โรงพยาบาลเจ้าพระยาและมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานมูลนิธิชวาล-มาลัย ไชยธีระพันธ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายแพทย์ [...]