Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2018-10-30T16:45:29+00:00

ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ”กายพร้อม ใจพร้อม ตั้งครรภ์อย่างไรไม่กังวล”

โรงพยาบาลเจ้าพระยา เรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วย รพ.ศิริราช