Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2018-10-30T16:45:29+00:00

นพ.ทศพร ม่วงสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA National Forum จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลัก [...]

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย”มะเร็งเต้านม รักษาหายได้ด้วยนวัตกรรมใหม่”

ศูนย์กุมารเวช มุ่งเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

โครงการส่งยาถึงบ้าน (เฉพาะผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังที่ต้องการรับยาเดิม) เริ่ม 30 มี.ค. 63