Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ข่าวประชาสัมพันธ์

/ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2018-10-30T16:45:29+00:00

เปิดจองแล้ว วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก โมเดอร์น่า (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

จองวัคซีนโมเดอร์น่า

ลงทะเบียนออนไลน์ - ราคาเข็มละ 1,650 บ. - รายละเอียดวิธีการจองวัคซีน ลงทะเบียนจองออนไลน์ผ่านทาง https://www.chaophya.com/moderna-vaccine/ กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน [...]