Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

คุณมีภาวะครรภ์เสี่ยงหรือไม่?

         ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์

 • มารดาอายุมากกว่า 35 ปี หรือน้อยกว่า 18 ปี
 • มารดามีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ลมชัก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคมะเร็ง
 • มีประวัติเคยแท้งบุตรหลายครั้ง
 • มีประวัติคลอดก่อนกำหนด
 • มีประวัติทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยหรือมีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์
 • มารดามีการติดเชื้อต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • มีประวัติสัมผัสต่อยาหรือสารเคมีที่อาจส่งผลต่อทารกในครรภ์
 • มีประวัติทารกในครรภ์มีความผิดปกติ หรือคลอดบุตรมีความพิการแต่กำเนิด หรือมีโรคทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย

“แม้ในการตั้งครรภ์จะมีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง แต่การวางแผนการตั้งครรภ์ที่ดีโดยปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำให้แพทย์และผู้ป่วยรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ”

         หมอ MFM (Maternal Fetal Medicine)

         หมอ MFM คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ซึ่งก็คือสูติแพทย์ที่ทำการศึกษาต่อยอดภายหลังจากที่จบการฝึกอบรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาแล้ว โดยศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกด้านมารดาและทารกในครรภ์ นอกจากการดูแลฝากครรภ์ทั่วไปแล้วยังให้คำปรึกษาในกรณีต่างๆ ร่วมกับสูตินรีแพทย์ทั่วไป เช่น

 • ทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกติ
 • ดูแลครรภ์เสี่ยงสูง มารดาอายุมาก มารดามีโรคประจำตัว
 • ดูแลครรภ์แฝด
 • ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
 • ให้คำปรึกษาโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 • อัลตราซาวนด์ดูความสมบูรณ์ของทารก
 • อัลตราซาวนด์ 3 มิติ ,4 มิติ

 

 
 
 
 
 

พญ.วรรวดี ทรัพย์มี ปัญญากาศ

สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2020-01-31T15:44:43+00:00