Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์ – ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ. เจ้าพระยา

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันคนที่คุณรักติดเชื้อจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ สาเหตุจากคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กน้อยหรือร้ายแรงก็ตาม อีกทั้งเป็นการตรวจความพร้อมทางสภาพร่างกายของคุณแม่ว่าอำนวยต่อการมีบุตรแค่ไหน เพราะโรคบางโรคสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมไปถึงบุตรได้ รู้แบบนี้อย่าลืมจูงมือคนที่คุณรักมาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนตั้งครรภ์ กันนะ

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

2024-06-06T15:56:03+00:00