Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ตาเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวาน

ตาเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวาน

           โรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งของตาบอด โดยเฉพาะในช่วงอายุ 20 ถึง 64 ปี ซึ่งเป็นวัยที่บุคคลยังทำงาน ทำอาชีพกันอยู่ ดังนั้นการดูแลรักษาโรคเบาหวานของเราในช่วงที่เป็นจึงมีความสำคัญอันจะช่วยป้องกันมิให้ตาบอดได้

           โรคเบาหวานทำให้จอประสาทตาผิดปกติอย่างไร? โรคเบาหวานทำให้เกิดจอประสาทตาผิดปกติได้โดยไปทำลายการไหลเวียนของหลอดเลือดเส้นเล็กๆ ที่หล่อเลี้ยงจอประสาทตา หลอดเลือดเล็กๆ เหล่านี้เกิดการตีบ ตัน รั่ว ซึมและแตก ในรายที่รุนแรงก็จะเกิดหลอดเลือดเส้นเล็กๆ งอกใหม่ขึ้นมาที่จอประสาทตา หลอดเลือดงอกใหม่นี้มักจะตายง่าย และชักนำให้เกิดพังผืดของจอประสาทตาตามมาได้ การเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดทั้งหมดทำให้จอประสาทตาทำหน้าที่รับภาพไม่ดีจึงเกิดอาการตามัวขึ้น

           จอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานมีกี่ชนิด? แพทย์แบ่งจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานไว้ 2 ชนิด คือ

  • ชนิดไม่รุนแรง ตาจะมัวไม่มากและเกิดขึ้นช้าๆ เรามักไม่รู้ตัวว่ามีโรคนี้แล้ว
  • ชนิดรุนแรง ตาจะมัวได้มากและบางคนเกิดตามัวเฉียบพลันเห็นเป็นเงาดำหรือจุดดำมากๆ บังการมองเห็นเป็นระยะรุนแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษาเลยการมองเห็นอาจสูญเสียถาวรได้ภายใน 2-3 ปีเท่านั้น

           การดูแลรักษาจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวาน สำหรับการรักษาที่ตัวจอประสาทตานั้นปัจจุบันแพทย์มีวิธีการรักษาอยู่ 2-3 วิธีคือ การยิงแสงเลเซอร์เข้าไปที่จอประสาทตา การฉีดยาเข้าไปในช่องหลังของลูกตา และการผ่าตัดวุ้นตาและจอประสาทตา การรักษาโรคโดยแพทย์ทั้งหมดเป็นไปเพื่อชะลอหรือยืดการทำงานของดวงตาไปให้นานที่สุดเท่านั้น การดูแลโดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงจัดเป็นการรักษาที่ตัวต้นเหตุที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้โรคลุกลามได้ดีที่สุด โดยพบว่าคนที่คุมระดับน้ำตาลได้ปกติจะเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานได้ช้า และการลุกลามจนโรครุนแรงก็ใช้เวลานานผิดกับคนที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี จะเกิดโรคจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานได้เร็ว และลุกลามเป็นชนิดรุนแรงได้เร็วด้วย

           อยากตรวจตาว่าเป็นโรคนี้หรือยัง ทำอย่างไร? ถ้าเป็นโรคเบาหวานอยู่และต้องการตรวจตา ตรวจจอประสาทตา แนะนำให้ไปรับการตรวจกับจักษุแพทย์ โดยต้องมีญาติหรือเพื่อนไปด้วย เนื่องจากการตรวจตาจะต้องหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้คุณตามัวชั่วคราวประมาณ 4-6 ชั่วโมง หลังตรวจญาติหรือเพื่อนที่ไปด้วยจะได้ช่วยดูแลในการเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยทั่วไปจักษุแพทย์แนะนำให้รับการตรวจโรคจอประสาทตาในคนที่เป็นโรคเบาหวานทุกคนไม่ว่าเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่ก็ตาม

 


 

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลโดย

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง
ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
เวลาทำการ : ตรวจรักษาและดูแลดวงตา ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-022-7644

2023-03-16T23:07:24+00:00