Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาว โตก่อนวัย

      ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาว โตก่อนวัย – ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยา

      ลูกโตก่อนวัย , ลูกโตไว , เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย , ลูกโตเป็นสาวไว , ลูกเป็นสาวก่อนวัย วัยหนุ่มสาวเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โดยในช่วงเวลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เด็กผู้หญิงจะเริ่มจากการที่มีเต้านมโตขึ้น และมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ตามมาด้วยการมีประจำเดือนในที่สุด ส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มจากการที่อัณฑะมีขนาดโตขึ้น ตามมาด้วยการเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศ และการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนที่เกิดขึ้นยังทำให้เกิดสิว กลิ่นตัว และการพัฒนาของขนบริเวณหัวหน่าวและรักแร้ได้อีกด้วย

           โดยเฉลี่ยเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ 10-11 ปี ส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าวัยหนุ่มช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 1-2 ปี อายุที่เหมาะสมของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวคือ อายุ 8-13 ปีในเด็กหญิง และอายุ 9-14 ปีในเด็กชาย ดังนั้น ถ้าเด็กผู้หญิงเริ่มเข้าสู่วัยสาวก่อนอายุ 8 ปี หรือเด็กผู้ชายเริ่มเข้าวัยหนุ่มก่อนอายุ 9 ปี ก็จะถือว่ามีภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัย

ภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัย อาจเกิดจากการทำงานของระบบฮอร์โมนที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรโดยไม่ทราบสาเหตุ หรืออาจเกิดจากโรคที่มีความผิดปกติทางสมอง  เนื้องอกบางชนิด โรคของต่อมไร้ท่อ หรือยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนเพศ โดยทั่วไปการเกิดภาวะ เป็นสาว ก่อนวัยในเด็กหญิงมักเป็นผลมาจากการทำงานของระบบฮอร์โมนที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร โดยมักตรวจไม่พบพยาธิสภาพใดๆ ส่วนการเกิดภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยในเด็กชายมีโอกาสที่จะมีสาเหตุมาจากพยาธิสภาพบางอย่างในร่างกายได้มากกว่า นอกจากนี้เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน(อ้วน) ก็มีโอกาสที่จะ เป็นหนุ่มเป็นสาว เร็วกว่าเด็กที่มีน้ำหนักปกติด้วย

ลูกโตก่อนวัย ลูกโตไว เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ลูกโตเป็นสาวไว ลูกเป็นสาวก่อนวัย

ลูกโตก่อนวัย , ลูกโตไว , เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย , ลูกโตเป็นสาวไว , ลูกเป็นสาวก่อนวัย

ผลกระทบของภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว โตก่อนวัย มี 3 ประการ ดังนี้

           1.ผลกระทบด้านความสูง

                      เด็กที่มีภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย มักจะมีการเพิ่มความสูงอย่างรวดเร็วในระยะแรก แต่เด็กกลุ่มนี้จะมีอายุกระดูกที่ล้ำหน้ากว่าอายุจริงมาก ทำให้กระดูกปิดเร็ว(หยุดการเจริญเติบโตเร็ว)กว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ความสูงเมื่อเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นด้วย

           2.ผลกระทบด้านจิตใจและการปรับตัว

                      เด็กที่ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัย มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่แตกต่างไปจากเด็กรุ่นเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้เด็กกลุ่มนี้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างที่ไม่เหมือนคนอื่น นอกจากนี้สภาพร่างกายที่ดูโตเกินวัย ทั้งๆที่ความคิดและวุฒิภาวะเป็นไปตามอายุที่แท้จริง ยังอาจทำให้คนรอบข้างเกิดความคาดหวังที่เกินจริง ทำให้เด็กเกิดความคับข้องใจและเกิดปัญหาไม่เข้าใจกัน ในกรณีของเด็กหญิงที่ เป็นสาว เร็ว อาจมีปัญหาในการดูแลตัวเองเวลามีประจำเดือน และยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วย

           3.ผลกระทบจากพยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุของภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว โตก่อนวัย

                      พยาธิสภาพบางอย่างที่เป็นสาเหตุของภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัย เช่น โรคของต่อมไร้ท่อและเนื้องอก อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

           ในการดูแลรักษาภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัยนั้น สิ่งสำคัญได้แก่ การประเมินอัตราการเจริญเติบโตและระยะของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ตลอดจนประเมินอายุกระดูกด้วยการถ่ายภาพรังสี เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการรักษาให้เหมาะสมต่อไป ในบางรายอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตรวจทางฮอร์โมนหรือการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ และพยายามรักษาแก้ไขที่สาเหตุหากสามารถทำได้ นอกจากนี้ยังอาจจะพิจารณาให้ยาเพื่อยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวในรายที่มีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้

          เนื่องจากภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัยสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น หากสงสัยว่าบุตรหลานของท่านมีภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาว ก่อนวัย ควรพามาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษา ตรวจหาสาเหตุ และรับการรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ควรจะเตรียมข้อมูลความสูงและน้ำหนักเก่าจากสมุดพกหรือสมุดวัคซีนมาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการรักษาต่อไป

พญ. ภารวี กตเวทิน

กุมารแพทย์สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

 

2023-03-13T14:52:55+00:00