Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โรคจอตาเสื่อมตามอายุ

           จอตา คือ เนื้อเยื่อพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพ และรับแสงอยู่ที่ผนังชั้นในสุดของตา ประกอบด้วยเซลล์รับภาพเป็นล้านๆ ตัว เพื่อทำหน้าที่รับภาพแล้วส่งภาพผ่านเส้นประสาทตาเข้าไปแปรผลที่สมอง โดยปกติแล้วตอนอายุน้อยจอตาทำหน้าที่รับภาพได้ดี แต่เมื่อมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เซลล์รับภาพจะเริ่มเสื่อมลงหรือถูกทำลายไปเอง โดยเฉพาะกลุ่มเซลล์รับภาพตรงศูนย์กลางจอตา ทำให้ค่อยๆ สูญเสียความสามารถในการมองเห็นตรงส่วนกลางภาพไปเกิดอาการมองภาพไม่ชัด เห็นภาพบิดเบี้ยวไป หรือมีเงาดำบังอยู่ตรงกลางภาพ

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้มีอะไรบ้าง

  1. มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
  2. การสูบบุหรี่
  3. มีโรคความดันโลหิตสูง
  4. มีระดับไขมันในเลือดสูง
  5. มีประวัติของบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้
  6. มีการใช้สายตาที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นเวลานานๆ
  7. ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้รับประทานยาฮอร์โมนทดแทน

มีวิธีสังเกตอาการตนเองว่าอาจเป็นโรคนี้ ทำอย่างไร?
           จักษุแพทย์แนะนำให้ใช้ตารางแอมสเลอร์ (Amsler Grid)โดยปิดตาทีละข้าง แล้วใช้อีกข้างมองจุดดำเล็กๆ กลางภาพ ถ้ามองเห็นตารางบิดเบี้ยวไป หรือมีเงาดำบดบังตรงกลาง แสดงว่า อาจมีโรคจอตาเสื่อมตามอายุเกิดขึ้นแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีวิธีการดูแลรักษาเมื่อพบว่าเป็นโรคจอตาเสื่อมตามอายุ
           การรักษาควรทำโดยจักษุแพทย์ โดยจุดประสงค์การรักษาคือ การยับยั้ง หรือชะลอการสูญเสียสายตา ยืดอายุการใช้งานสายตาไปให้นานที่สุด เพราะโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าเกิดเป็นโรคจอตอเสื่อมชนิดเปียก (ชนิดที่มีเส้นเลือดแตกรั่ว) วิธีการรักษาหลายวิธี คือ การฉีดยาเข้าวุ้นตา การใช้แสงเลเซอร์ที่เกิดความร้อน หรือการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำร่วมกับการใช้เลเซอร์พลังงานต่ำหรือเลเซอร์เย็น โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้แนะนำแนวทางรักษาที่เหมาะสมให้แก่ท่าน ข้อสำคัญคือการหมั่นสังเกตตัวเอง และตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอ หากอายุมากกว่า 40 ปี ควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น จะได้รับการรักษาได้ทันท่วงที

 

ผู้เขียน :  นายแพทย์อดิศัย วราดิศัย

 


 

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลโดย

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง
ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา
เวลาทำการ : ตรวจรักษาและดูแลดวงตา ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร : 02-022-7644

2023-03-16T22:54:07+00:00