Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

อุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ กระบังลมหย่อน รักษาได้

อุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ กระบังลมหย่อน เกิดจากเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเสื่อมสภาพ ผู้ป่วยที่มีอวัยวะอุ้งเชิงการหย่อนเล็กน้อยอาจไม่แสดงอาการ ในรายที่มีการหย่อนชัดเจนจะมีอาการดังนี้

 • ปวดหน่วงในท้องน้อย
 • รู้สึกถ่วงในช่วงคลอดเหมือนมีอะไรจะหลุด
 • ปวดหลังบริเวณบั้นเอว
 • คลำพบก้อนยื่นออกมาทางปากช่องคลอด ปัสสาวะ เล็ดขณะไอหรือจาม เป็นต้น
 • ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระลำบาก ต้องใช้นิ้วดันส่วนของช่องคลอดที่ยื่นออกมาให้เข้าไปก่อนจึงจะปัสสาวะหรืออุจจาระได้ตามปกติ
 • ตกขาวหรือมีเลือดออกตามช่องคลอดซึ่งเกิดจากการเสียดสีกับภายนอก
 • อาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะเล็ด ขณะไอหรือจาม เป็นต้น
 • อาการผิดปกติเกี่ยวกับการถ่ายอุจจาระ เช่นถ่ายอุจจาระไม่สุด กลั้นอุจจาระไม่ได้
 • รู้สึกเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

ปัจจัยเสี่ยง

 1. หญิงตั้งครรภ์และคลอดทางช่องคลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคลอดยาก หรือใช้เครื่องมือช่วยคลอด
 2. วัยหมดประจำเดือน ทำให้ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน
 3. ภาวะที่มีแรงดันในช่องท้องเพิ่มมากขึ้น เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูก ยกของหนักและภาวะโรคอ้วน

 

ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาอุ้งเชิงกรานหย่อนและโรคอื่นๆ ทางนรีเวช

2020-02-13T13:43:23+00:00