Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

(รู้ทัน) โรคอ้วน

           โรคอ้วน ภาวะที่มีการสะสมไขมันในร่างกายจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้มีอายุสั้นลง รวมถึงมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น หายใจติดขัด นอนกรน เหนื่อยง่าย การที่เราจะระบุว่าใครที่เข้าข่ายโรคอ้วนพิจารณาได้จากดัชนีมวลกาย (BMI) โดยคำนวณจากน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) หารด้วยส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) ยกกำลังสอง คนที่มีดัชนีมวลกายเกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง, เบาหวาน, โรคข้อเสื่อม, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ, มีบุตรยาก เป็นต้น

วิธีคำนวณ BMI
BMI= น้ำหนัก (กิโลกรัม) / [ส่วนสูง (เมตร)]2

สาเหตุของโรคอ้วน

  1. ได้พลังงานจากอาหารมากเกินไป
  2. ขาดการออกกำลังกาย
  3. ความเสี่ยงทางพันธุกรรม

วิธีลดความเสี่ยงการเกิดโรคอ้วน
           เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค การควบคุมน้ำหนักร่วมกับการออกกำลังกายเป็นหลักสำคัญ คนที่มีภาวะอ้วนควรลดการบริโภคอาหารพลังงานสูง เช่น อาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีกากใย ผักใบเขียวและผลไม้ ดื่มน้ำเปล่าแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือน้ำอัดลม

           โรคอ้วนเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลกที่สามารถป้องกันได้ เพียงแค่เราหันมาดูแลใส่ใจเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

พบปัญหาภาวะโรคอ้วน

ปรึกษาอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ

                                                                                                                                                                                          

 

2023-03-16T16:30:46+00:00