Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

มะเร็งต่อมลูกหมาก

กลุ่มเสี่ยง
           ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากก็มีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าถ้าบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไปมากขึ้น รวมถึงชายที่นิยมรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ก็จัดอยู่ในกลุ่มผู้มีอาการเสี่ยง

อาการ

 • ปัสสาวะบ่อย
 • ปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่งปัสสาวะมากขึ้น
 • ปัสสาวะไม่พุ่ง
 • เวลาปัสสาวะจะปวด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆ ปัสสาวะมีสีเข้ม ปัสสาวะมีเลือด หรือมีเลือดปน มีเลือดในน้ำเชื้อ
 • ปวดหลังปวดข้อ หรือมีกระดูกหักได้ง่าย บางรายอาจเป็นอัมพาต จากกระดูกสันหลังหักทับเส้นประสาทได้ นอกจากนั้นอาจมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ร่วมอยู่ด้วย
 • อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และเกิดภาวะซีดไม่ทราบสาเหตุ

การตรวจเช็กมะเร็งต่อมลูกหมาก
           ในผู้ชายที่มีปัจจัยเสี่ยงและกลุ่มอาการดังกล่าวข้างต้น ควรได้รับการตรวจต่อมลูกหมากจากแพทย์ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้

 1. รับการตรวจทางทวารหนักจากแพทย์ โดยแพทย์จะทำการสอดนิ้วเข้าทางทวารหนักเพื่อคลำต่อมลูกหมาก
 2. เจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งอาการของโรคออกเป็นได้ 4 ระยะ

 • ระยะที่ 1 มะเร็งต่อมลูกหมากยังมีขนาดเล็ก ยังไม่มีอาการใดๆ ปรากฏ
 • ระยะที่ 2 มะเร็งโตมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ปรากฏอาการ
 • ระยะที่ 3 มะเร็งโตมาก และลุกลามออกนอกต่อมลูกหมาก แต่ยังไม่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง หรือไปอวัยวะอื่นๆ ระยะนี้ผู้ป่วยเริ่มจะมีอาการ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะลำบาก
 • ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลาม ไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่นๆ เช่น กระจายไปกระดูก ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการปวดกระดูก น้ำหนักลด อ่อนเพลีย และอาจเป็นอัมพาตได้

การรักษา

 1. การเฝ้ารอดูอาการ เหมาะสำหรับมะเร็งที่เริ่มเป็นและผู้ป่วยสูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา
 2. การผ่าตัด Prostatectomy เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการรักษามะเร็งในระยะเริ่มต้น ปัจจุบันมีการใช้กล้องและหุ่นยนต์ในการรักษา
 3. Radiation therapy การให้รังสีรักษา เป็นการให้ในกรณีที่มะเร็งนั้นก้อนขนาดเล็กหรือให้หลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมากไปแล้ว การให้รังสีรักษาอาจจะให้โดยการฉายแสงจากภายนอกหรือการฝังวัตถุอาบรังสีไว้ใกล้เนื้องอก implant radiation หรือ Brachtherapy
 4. Hormonal therapy เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากต้องใช้ฮอร์โมนในการเจริญเติบโต การให้ฮอร์โมนจะใช้ในกรณีที่มะเร็งได้แพร่กระจายแล้วหรือเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำหลังการรักษา
 5. Chemotherapy การให้เคมีบำบัด เป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยการให้สารเคมี ซึ่งการรักษายังไม่ดีพอ ใช้ในกรณีที่โรคแพร่กระจายแล้ว
 6. ใช้สารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิหรือภูมิที่สร้างจากภายนอกเพื่อให้ภูมิต่อสู้กับเชื้อโรค
 7. Cryotherapy เป็นการรักษาใหม่ โดยใช้เข็มสอดเข้าในต่อมลูกหมากแล้วฉีดสาร liquid nitrogen เพื่อแช่แข็งมะเร็งต่อมลูกหมากใช้ในกรณีที่ไม่เหมาะในการผ่าตัด ผลการรักษายังไม่ยืนยันว่าได้ผลดี
2023-03-17T09:38:27+00:00