Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

CHAOPHYA COVID-19 DRIVE-THRU

CHAOPHYA COVID-19 DRIVE-THRU

ลงทะเบียนจองออนไลน์ 08:00 – 15:00 น.

ทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขั้นตอนที่ 1

  • ลงทะเบียนง่ายๆได้ที่ : ลงทะเบียน

  • รอรพ.ส่ง SMS ยืนยันนัดหมายเข้ารับบริการ

ขั้นตอนที่ 2

  • เข้ารับการตรวจ

   • ให้บริการ ณ โรงพยาบาล

   • เพียงขับรถหรือนั่งรถส่วนตัวโดยไม่ต้องลงจากรถ

   • แจ้ง รปภ.ป้อมหน้า รพ. ว่ามารับการตรวจ COVID-19 DRIVE-THRU

   • แจ้งชื่อนามสกุล และแสดงบัตรประชาชนยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจ

    COVID-19 DRIVE-THRU

   • ลดกระจกเพื่อเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและคอ ส่งให้ห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

  • รอฟังผลตรวจที่บ้าน

   • รอฟังผลภายใน 2 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

   • รพ.จะส่งผลตรวจผ่านช่องทาง SMS เท่านั้น งดโทรศัพท์สอบถามหรือส่ง Email ทุกกรณี

เปิดให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ทุกวันทำการ

(จันทร์-ศุกร์ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตั้งแต่เวลา 08:00 – 15:00 น.

ลงทะเบียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการตรวจ
2021-07-24T15:33:17+00:00