Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่าย ภาวะซีด ในเด็ก อายุ 9 เดือนขึ้นไป

          ภาวะซีด ในเด็กเป็นเรื่องรอไม่ได้ เพราะเป็นภาวะที่เด็กมีความเข้มข้นของเลือด หรือมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าค่าปกติ ซึ่งอาจไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุเหล็กเท่านั้น แต่สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งจำเป็นที่จะต้องหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้องต่อไป

ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตว่าลูกมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เช่น เหนื่อยหอบง่ายกว่าปกติ หายใจเร็ว ผิวหนังบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก หรือด้านในขอบตาล่างซีดลงหรือเหลืองผิดปกติไปจากเดิม หากพบว่าลูกมีอาการข้างต้น ไม่ควรชะล่าใจ ควรรีบตรวจหาสาเหตุโดยด่วน เพราะภาวะซีดในเด็กหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลต่อพัฒนาการได้
วันนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระให้คุณพ่อคุณแม่ในยุคข้าวของขึ้นราคา ด้วย #โปรแกรมเหมาจ่ายตรวจคัดกรองภาวะซีดในเด็ก สำหรับเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป ในราคาพิเศษ!!
✅ โปรแกรม1   ราคาพิเศษ 950 บ. (จากปกติ 1,065 บ.)
– การตรวจวินิจฉัยภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
✅ โปรแกรม2 ราคาพิเศษ 1,450 บ. (จากปกติ 1,662 บ.)
– การตรวจวินิจฉัยภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
– การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
✅ โปรแกรม 3 สำหรับเด็กที่มีประวัติ พ่อหรือแม่ เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ราคาพิเศษ 2,900 บ. (จากปกติ 3,362 บ.)
– การตรวจวินิจฉัยภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก
– การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน
– การตรวจหาความผิดปกติของยีน ที่เป็นสาเหตุของโรคธาลัสซีเมียชนิดแอลฟ่า
* ราคานี้ไม่รวมค่ากุมารแพทย์ ค่าบริการ รพ. และค่าบริการพยาบาล
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

2023-12-27T11:47:53+00:00