Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

Anal Fistula หรือ ฝีคัณฑสูตร

 

          ฝีคัณฑสูตร “โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยตนเอง” โรคที่คนมักเข้าใจผิดคิดว่าอาการที่เกิดขึ้นเป็นโรคริดสีดวงทวารและพยายามรักษาด้วยตัวเองอย่างผิดวิธี ฝีคัณฑสูตรเป็นโรคทางทวารที่ถือเป็นโรคติดเชื้อแบบเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยตนเอง ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อไม่ให้โรคลุกลามและรุนแรง

อาการสังเกตของฝีคัณฑสูตร

  • คลำเจอตุ่มที่ก้น
  • เจ็บปวด บวม คันรอบทวาร
  • น้ำเหลืองซึม มีเลือดและหนอง
  • ไหลจากแผล เป็นๆ หายๆ

 

          เบื้องต้นยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิดโรคฝีคัณฑสูตรที่แน่ชัด อาจทำได้เพียงการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ แพทย์จึงมักแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีกากใย ดื่มน้ำให้เพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

                                                                                            ฝีคัณฑสูตร รู้เร็ว…เพิ่มโอกาสรักษาให้หายขาดได้
                              ข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศัลยกรรม 24 ชั่วโมง 02-022-7697 สอบถามประเมินราคา 02-022-7600

2023-07-18T10:06:13+00:00