Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับบริจาคเลือด

2023-09-28T16:18:01+00:00