Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศงานตรวจสุขภาพตาฟรี สำหรับประชาชนที่อายุ 55 ปีขึ้นไป ในเดือนสิงหาคม2566

ดูความประทับใจจากผู้รับบริการในงานสูงวัย สายตาดี ตรวจตา…ฟรี…ดีต่อใจ ได้ที่นี่

2023-11-16T13:13:51+00:00