Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม

รับชมย้อนหลัง Live FaceBook

ในภาพบรรยากาศโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเสวนาธรรม เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้างกุฏิชีวาบาล @วัดท่าประชุม

โดยพระอาจารย์หมอภูวัต (ภูริวฑฺฒโนภิกฺขุ) วัดท่าประชุม จังหวัดขอนแก่น

2024-02-21T13:11:30+00:00