Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ศ.คลินิก นพ ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล

ศ.คลินิก นพ ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล

Asso.Prof.Dr.Chunhakasem Chotinaiwattarakul

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.(เกียรตินิยม) ,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว. อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Cert. in Intervention Cardiology (Australia)

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์หัวใจ/โรคหัวใจทั่วไป
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ *09.00-11.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: * โดยการนัด ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ