Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู

นพ. เกียรติศักดิ์ หงษ์คู

Kiattisak Hongku,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว..ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม/ศัลยกรรมหลอดเลือด
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 20.00-24.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 14.00-18.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ