Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
ผศ.นพ. ปรัญญา  สากิยลักษณ์

ผศ.นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

Pranya Sakiyalak,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,อ.ว.ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก,American Board of Surgery, American Board of Thoracic Surgery

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ศัลยกรรม/ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันอังคาร โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันพุธ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันพฤหัสบดี โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันศุกร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันเสาร์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
วันอาทิตย์ โทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม
หมายเหตุ: *รับเฉพาะ Consult 17.00-07.00 น. ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ศัลยกรรม