Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. วริษฐ์  อุทารวุฒิพงศ์

นพ. วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์

Warit Utanwutipong, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์, ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องฯ

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ศัลยกรรม/ศัลยกรรมทั่วไป
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 12.00-17.00 น.
วันอังคาร 08.00-20.00 น.
วันพุธ 20.00-07.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 12.00-20.00น.
วันเสาร์ 07.00-17.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์ศัลยกรรม