Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

นพ. สุธี ทวีพันธุ์สานต์

Sutee Thaveepunsan,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์,เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/สาขา

ศูนย์กระดูกและข้อ/ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 16.00-20.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 17.00-24.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 16.00-20.00 น/20.00-24.00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 08.00-11.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์กระดูกและข้อ