Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. ถิรจิต บุญแสน

พญ. ถิรจิต บุญแสน

Thirajit Boonsaen,MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์โรคหลอดเลือดและเมตาบอลิซึม/โรคต่อมไร้ท่อ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์ 12.00-18.00 น.
วันอาทิตย์ 17.00-20.00 น.
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ