Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ทศพร ม่วงสวย

นพ. ทศพร ม่วงสวย

Tossaporn Moungsouy, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์กระดูกและข้อ/ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันอังคาร โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันพุธ โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันพฤหัสบดี โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันศุกร์ โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันเสาร์ โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
วันอาทิตย์ โทรสอบถามที่ศูนย์กระดูก
หมายเหตุ: ***โทรสอบถามที่ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและศูนย์โรคกระดูกและข้อเที่ยงคืน*** ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์กระดูกและข้อ

Load More