Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรโมชั่นและแพ็คเกจ

/โปรโมชั่นและแพ็คเกจ
โปรโมชั่นและแพ็คเกจ2018-07-20T11:41:33+00:00

ปกป้องลูกน้อยจากโรค IPD และไวรัสโรต้า ด้วยวัคซีนเสริมป้องกันสำหรับเด็ก

โปรแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โปรแกรมทดสอบและรักษา ภูมิแพ้ อาหารด้วยการทดลองรับประทานอาหาร

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และ วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่