Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แพ็กคู่ เด็ก(3ปีขึ้นไป)และผู้ใหญ่

2022-05-11T09:58:32+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แพ็กคู่ เด็ก(3ปีขึ้นไป)และผู้ใหญ่2022-05-11T09:58:32+00:00

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

2022-04-27T14:46:07+00:00

      มะเร็งเต้านม ยิ่งรักษาไว โอกาสหายขาดยิ่งสูง  ทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์และทีม จึงกำหนดระยะเวลาเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษา ให้สั้น รวดเร็ว ปลอดภัย และได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจผลเป็นมะเร็งเต้านม จะได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นทุกราย (ในกรณีที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร่วมรุนแรง)  และกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องรับยาเคมีบำบัด จะได้รับภายใน 2สัปดาห์หลังการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกท่าน มีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายนี้

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม2022-04-27T14:46:07+00:00

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

2022-04-27T14:41:50+00:00

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่2022-04-27T14:41:50+00:00

Hello Summer หน้าใสไร้ฝ้า ศูนย์สุขภาพผิวและความงามขอมอบสิทธิ์ส่วนลดคอร์สหน้าใสไร้ฝ้า

2022-04-19T09:46:57+00:00

Hello Summer หน้าใสไร้ฝ้า ศูนย์สุขภาพผิวและความงามขอมอบสิทธิ์ส่วนลดคอร์สหน้าใสไร้ฝ้า2022-04-19T09:46:57+00:00

Fit & Firm Check Long Covid-19 ตรวจสุขภาพหลังหายป่วยโควิด

2022-05-03T09:08:50+00:00

Fit & Firm Check Long Covid-19 ตรวจสุขภาพหลังหายป่วยโควิด2022-05-03T09:08:50+00:00

Promotion วันครอบครัว ตรวจสุขภาพประจำปีชุดหลัก(ราคาปกติ) 4B-7B รับฟรี วัคซีน Moderna

2022-05-05T16:00:00+00:00

Promotion วันครอบครัว ตรวจสุขภาพประจำปีชุดหลัก(ราคาปกติ) 4B-7B รับฟรี วัคซีน Moderna2022-05-05T16:00:00+00:00

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโควิดสำหรับเด็ก-15 ปี

2022-03-22T09:24:10+00:00

 

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโควิดสำหรับเด็ก-15 ปี2022-03-22T09:24:10+00:00