Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy)

2024-04-11T13:18:27+00:00

Tonsillectomy

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy)2024-04-11T13:18:27+00:00

โปรโมชั่นร้อน..ลด..รับซัมเมอร์ ชวนทุกครอบครัวสุขภาพดี

2024-04-02T08:21:17+00:00

โปรโมชั่นร้อน..ลด..รับซัมเมอร์ ชวนทุกครอบครัวสุขภาพดี2024-04-02T08:21:17+00:00

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

2024-03-27T14:47:45+00:00

      มะเร็งเต้านม ยิ่งรักษาไว โอกาสหายขาดยิ่งสูง  ทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์และทีม จึงกำหนดระยะเวลาเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษา ให้สั้น รวดเร็ว ปลอดภัย และได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจผลเป็นมะเร็งเต้านม จะได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นทุกราย (ในกรณีที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร่วมรุนแรง)  และกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องรับยาเคมีบำบัด จะได้รับภายใน 2สัปดาห์หลังการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกท่าน มีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายนี้

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม2024-03-27T14:47:45+00:00

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม

2024-03-27T14:45:29+00:00

           โรคทางพันธุกรรมมะเร็งในสตรี            การตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง จากพันธุกรรม เป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุกช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากพันธุกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคได้ดียิ่งขึ้น การตรวจมะเร็งจากพันธุกรรมเป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 61 ยีน ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งต่างๆ เช่น ยีน BRCA1,BRCA2    ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่ ยีนAPC ที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรม2024-03-27T14:45:29+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

2024-03-26T11:29:44+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน2024-03-26T11:29:44+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

2024-03-20T09:15:52+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเด็กและผู้ใหญ่2024-03-20T09:15:52+00:00

แพ็กเกจเหมาจ่ายตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์

2024-03-25T13:18:35+00:00

แพ็กเกจเหมาจ่ายตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์2024-03-25T13:18:35+00:00

โปรแกรมเหมาจ่าย (แบบไม่พบแพทย์) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป

2024-03-29T16:07:17+00:00

โปรแกรมเหมาจ่าย (แบบไม่พบแพทย์) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป2024-03-29T16:07:17+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

2023-12-15T08:27:59+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้างานสำหรับผู้สัมผัสอาหาร2023-12-15T08:27:59+00:00

Rezum รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ แบบนอน รพ. 1 คืน (IPD)

2023-11-02T14:14:57+00:00

Rezum รักษาต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำ แบบนอน รพ. 1 คืน (IPD)2023-11-02T14:14:57+00:00