Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

2021-10-11T10:28:53+00:00

      มะเร็งเต้านม ยิ่งรักษาไว โอกาสหายขาดยิ่งสูง  ทางศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเจ้าพระยา โดย ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์และทีม จึงกำหนดระยะเวลาเพื่อผู้ป่วยได้รับการรักษา ให้สั้น รวดเร็ว ปลอดภัย และได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจผลเป็นมะเร็งเต้านม จะได้รับการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นทุกราย (ในกรณีที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร่วมรุนแรง)  และกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องรับยาเคมีบำบัด จะได้รับภายใน 2สัปดาห์หลังการผ่าตัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกท่าน มีโอกาสหายขาดจากโรคร้ายนี้

ผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม2021-10-11T10:28:53+00:00

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

2021-10-11T10:26:05+00:00

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่2021-10-11T10:26:05+00:00

เปิดจองแล้ว วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก โมเดอร์น่า (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2021-09-17T08:12:43+00:00

เปิดจองแล้ว วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก โมเดอร์น่า (อายุ 12 ปีขึ้นไป)2021-09-17T08:12:43+00:00

Check up รับหน้าฝน ชวนกันสุขภาพดีควงคู่ ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

2021-09-07T10:54:52+00:00

Check up รับหน้าฝน ชวนกันสุขภาพดีควงคู่ ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ

Check up รับหน้าฝน ชวนกันสุขภาพดีควงคู่ ตรวจสุขภาพราคาพิเศษ2021-09-07T10:54:52+00:00

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

2021-06-18T13:16:17+00:00

ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนโควิด-192021-06-18T13:16:17+00:00

PRP รักษาอาการปวดข้อและเส้นเอ็นด้วยพลาสม่า ไม่ต้องผ่าตัด

2021-06-02T16:12:11+00:00

PRP รักษาอาการปวดข้อและเส้นเอ็นด้วยพลาสม่า ไม่ต้องผ่าตัด2021-06-02T16:12:11+00:00

วัคซีนสำหรับเด็กป้องกันไวรัสโรต้าและวัคซีนเสริมป้องกันโรคไอพีดี

2021-05-21T13:39:59+00:00

วัคซีนสำหรับเด็กป้องกันไวรัสโรต้าและวัคซีนเสริมป้องกันโรคไอพีดี2021-05-21T13:39:59+00:00

แพ็กเกจส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่และส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร

2021-05-10T14:28:47+00:00

แพ็กเกจส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่และส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร2021-05-10T14:28:47+00:00