Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม พร้อมตรวจ COVID-19 แบบ PCR

2020-05-14T16:37:21+00:00

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม พร้อมตรวจ COVID-19 แบบ PCR2020-05-14T16:37:21+00:00

ควงคู่ตรวจสุขภาพ กับโปรโมชั่นดีดี Member Get Member ซื้อ 1 แถม 1

2020-05-20T08:44:40+00:00

ควงคู่ตรวจสุขภาพ กับโปรโมชั่นดีดี Member Get Member ซื้อ 1 แถม 1

ควงคู่ตรวจสุขภาพ กับโปรโมชั่นดีดี Member Get Member ซื้อ 1 แถม 12020-05-20T08:44:40+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน

2020-03-23T11:24:14+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน2020-03-23T11:24:14+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 18 เดือน

2020-03-31T13:33:37+00:00

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน - 18 เดือน

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 18 เดือน2020-03-31T13:33:37+00:00

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแข็ง

2019-10-09T12:14:40+00:00

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแข็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดแข็ง2019-10-09T12:14:40+00:00

โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย LOW DOSE CT

2020-01-31T16:55:12+00:00

LOW DOSE CT

โปรแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย LOW DOSE CT2020-01-31T16:55:12+00:00

แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

2020-01-13T08:50:35+00:00

แพคเกจวัคซีนป้องกันโรค งูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

แพคเกจวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์2020-01-13T08:50:35+00:00

แพคเกจวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ เหมาจ่าย

2020-01-07T09:01:25+00:00

แพคเกจวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ เหมาจ่าย

แพคเกจวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ เหมาจ่าย2020-01-07T09:01:25+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ปอดอักเสบ

2020-03-30T08:43:55+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ปอดอักเสบ

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ปอดอักเสบ2020-03-30T08:43:55+00:00