Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. เอื้ออนงค์ ทองทับ

พญ. เอื้ออนงค์ ทองทับ

Euranoug Torgtub, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อ.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร/ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 08.30-11.30 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี 08.30-11.30 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ