Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
พญ. พนิดา ฤทธิเดช

พญ. พนิดา ฤทธิเดช

Panida Rittidesh, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, ว.ว.สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์กุมารเวช/สาขาโรคทางทารกแรกเกิด
  1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเข้าเต้าอย่างถูกวิธี
  2. ให้คำปรึกษา , ดูแลทารกแรกเกิด
  3. ดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย
  4. ดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบากจากปอดสร้างไม่สมบูรณ์ , ขาดสาร surfactant (respiratory distress syndromes  RDS )
  5. ให้คำปรึกษาดูแลรักษาภาวะตัวเหลืองในทารก
  6. ตรวจและประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด
  7. ให้คำปรึกษาดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิด ได้แก่  แหวะนม , ร้องกวน , ผื่น , ท่อน้ำตาตัน , สะดือแฉะ , สะดืออักเสบ และหายใจครืดคราด
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 08.00-17.00 น.
วันพุธ 08.00-17.00 น.
วันพฤหัสบดี 08.00-17.00 น.
วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
วันเสาร์ 06.00-15.00 บ.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์กุมารเวช

Load More