Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ค้นหาแพทย์

/Doctor Search
Doctor Search2018-10-31T10:26:20+00:00
นพ. ปิยวุฒิ  กรีฑาภิรมย์

นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์

Piyawut Kreetapirom, MD.

ประวัติการศึกษา

• พ.บ.,ว.ว.กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ศูนย์แพทย์/สาขา
  • ศูนย์กุมารเวช/สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค
-โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ:จมูกอักเสบ หอบหืดไซนัสอักเสบ หวัด ไอเรื้อรัง
-โรคภูมิแพ้ผิวหนัง: ลมพิษ ผิวหนังอักเสบภูมิแพ้
- ภาวะแพ้อาหาร 
- ภาวะแพ้ยา
-โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัย
-การทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีการทางผิวหนัง skin prick test, intradermal test
-การทดสอบภาวะแพ้อาหาร oral food challenge test
-การทดสอบแพ้ยา
-การประเมินภาวะภูมิคุ้มกัน
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรักษา
-การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวัคซีนภูมิแพ้ allergen immunotherapy (allergy shot)
-การรักษาภาวะแพ้อาหารด้วยการสร้างภูมิจากการรับประทาน (food oral immunotherapy)
-การรักษาภาวะผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ด้วยวิธี wet wrap therapy
-การสร้างภาวะทนต่อยาในผู้ป่วยแพ้ยา (drug desensitization)
-การให้ยากลุ่ม monoclonal antibody และ immunomodulator เพื่อรักษาโรคภูมิแพ้

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร 10.00-17.00 น.
วันพุธ 09.00-18.00 น.
วันพฤหัสบดี 10.00-17.00 น.
วันศุกร์ 10.00-19.00 น.
วันเสาร์ 09.00-16.00 น.
วันอาทิตย์
หมายเหตุ: ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

แพทย์ในศูนย์กุมารเวช

Load More