Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรโมชั่นและแพ็คเกจ

/โปรโมชั่นและแพ็คเกจ
โปรโมชั่นและแพ็คเกจ2018-07-20T11:41:33+00:00

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

เปิดจองแล้ว วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก โมเดอร์น่า (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

วัคซีนสำหรับเด็กป้องกันไวรัสโรต้าและวัคซีนเสริมป้องกันโรคไอพีดี

แพ็กเกจส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่และส่องกล้องดูกระเพาะอาหาร

โปรแกรมตรวจหาภาวะเลือดออกและภาวะอักเสบในระบบทางเดินอาหาร

โปรแกรมตรวจหาพังผืดและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่องมือพิเศษ

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม

โปรแกรมค้นหาไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆและโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ

การตรวจยีนเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่

เปิดจองแล้ว วัคซีนทางเลือกสำหรับเด็ก โมเดอร์น่า (อายุ 12 ปีขึ้นไป)