Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรโมชั่นและแพ็คเกจ

/โปรโมชั่นและแพ็คเกจ
โปรโมชั่นและแพ็คเกจ2018-07-20T11:41:33+00:00

การจี้ร้อนปากมดลูกเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

โปรแกรมเหมาจ่าย (แบบไม่พบแพทย์) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจผ่าตัดนิ้วล็อค และแพ็กเกจผ่าตัดภาวะพังผืดทับเส้นประสาทที่ข้อมือ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด High Dose สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจปริมาณคราบหินปูนเกาะบนผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring

แพ็กเกจ LEEP ตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าและแพ็กเกจ Colposcope ส่องกล้องคอลโปสโคป

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมงพร้อมให้บริการตรวจรักษาโควิดสำหรับเด็ก-15 ปี

เพราะความหิวชนะทุกอย่าง…โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก (รูปแบบปากกา)

โปรแกรมตรวจหาภาวะเลือดออกและภาวะอักเสบในระบบทางเดินอาหาร

โปรแกรมตรวจหาพังผืดและไขมันเกาะตับ ด้วยเครื่องมือพิเศษ

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 1 เดือน – 6 เดือน

โปรโมชั่นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็ก ช่วงอายุ 9 เดือน – 1ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิทัล แมมโมแกรม

โปรแกรมค้นหาไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆและโปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

โปรแกรมเหมาจ่าย (แบบไม่พบแพทย์) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป